Administracja Administracja

DZIEKANAT

Kierownik: specjalista: mgr Krystyna Zawadzka, tel. 56 611 4608, pok. 62
Z- ca kierownika: specjalista: mgr Barbara Polaszek, tel. 56 611 4627, pok. 45

Biuro dziekana:

specjalista: mgr Anna Drozdowska-Halecka, tel. 56 611 4608, fax 56 611 2280, pok. 61
specjalista: mgr Barbara Drygalska, tel. 56 611 4747, pok. 66

Biuro prodziekana ds. nauki, dziekanat studiów doktoranckich:

specjalista: mgr Marta Rybińska, tel. 56 611 4609, tel./fax 56 611 2281, pok. 67
specjalista: mgr Aneta Chrząstowska, tel. 56 611 4609; tel./fax 56 611 2281, pok. 67

Biuro prodziekana ds. współpracy z zagranicą, Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych

samodzielny referent: mgr Joanna Flicińska-Turkiewicz, tel. 56 611 4783, pok. 19
specjalista: mgr Milena Miszewska, tel. 56 611 4614, pok. 20

Biuro prodziekana ds. studenckich:

specjalista: mgr Beata Kozłowska, tel. 56 611 4640, pok. 45A

Studia stacjonarne:

samodzielny referent: Danuta Gottwald, tel. 56 611 4894, pok. 44A
specjalista: mgr Jolanta Karpińska, tel. 56 611 4714, pok. 43
specjalista: mgr Beata Kozłowska, tel. 56 611 4640, pok. 45A
specjalista: mgr Grażyna Krężelewska, tel. 56 611 4471, pok. 41
specjalista: mgr Milena Miszewska, tel. 56 611 4614, pok. 20
specjalista: Hanna Olkiewicz, tel. 56 611 4894, pok. 44A
specjalista: mgr Nina Żwak, tel. 56 611 4766, pok. 45A

Studia niestacjonarne:

specjalista: mgr Renata Talacha, tel. 56 611 4615, pok. 42
specjalista: mgr Nina Żwak, tel. 56 611 4766, pok. 45A
specjalista: mgr Beata Kozłowska, tel. 56 611 4640, pok. 45A

Biuro Centrum i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu:

tel. 56 611 48 92 ; pok. nr 34

specjalista: mgr Barbara Jóźwik, ½ etatu; tel. 56 611 4892, pok. 34

Kierownik administracyjny:

mgr Tadeusz Liczmański, tel. 56 611 4605, pok. 51

Administracja Wydziału:

specjalista: mgr inż. Danuta Kulig, tel. 56 611 2203, pok. 17
starszy referent:
Mirella Wilento, tel. 56 611 2203, pok. 17