Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

  • W 2013 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internacionale Controller Verein - ICV).
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania stał się prekursorem i motorem przystąpienia UMK do SAP University Alliances Programme. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Wydziału w działalność wspierającą wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jako trzecia uczelnia wyższa w kraju, dołączył do SAP University Alliances w grudniu 2012 roku.