PROGRAM ERASMUS+: Informacje kontaktowe/ Contact PROGRAM ERASMUS+: Informacje kontaktowe/ Contact

Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych                International Office of the Faculty
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania                                   of Economic Sciences and Management
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                                     Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

 

mgr Joanna Flicińska-Turkiewicz
Wydziałowy Koordynator Programów Międzynarodowych / Faculty Coordinator for International Programmes
- rekrutacja studentów na wyjazdy dotyczące studiów
- obsługa od strony merytorycznej studentów wyjeżdżających na studia
- obsługa od strony merytorycznej studentów i absolwentów wyjeżdżających na praktyki
pokój: 19
tel. +48 56 611 47 83
e-mail: international.econ@umk.pl
terminy dyżurów:
poniedziałek-piątek godz. 9:00-13:00


mgr Jolanta Karpińska
- obsługa od strony administracyjnej (USOS) studentów wyjeżdżających na studia
pokój: 43
tel.: +48 56 611 47 14
e-mail: jolanta@umk.pl
terminy dyżurów: poniedziałek - piątek godz. 09:00-12:00
 

mgr Milena Miszewska
- obsługa od strony administracyjnej (USOS) studentów przyjeżdżających na studia
pokój: 20
tel.: +48 56 611 46 14
e-mail: milenam@umk.pl
terminy dyżurów: poniedziałek - piątek godz. 09:00-12:00
 

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
- udzielanie zgody na mobilność pracowników
pok. 18
tel.: +48 56 611 4783
e-mail: aldona.glinska@umk.pl
terminy dyżurów: wtorek 11.00-13.00

 

Biuro Programów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
www.umk.pl/wspolpraca/

terminy dyżurów: poniedziałek, środa-piątek godz. 10:00-14:00
                               wtorek - nieczynne

 
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, wyjazdy pracowników:
mgr Ewa Derkowska-Rybicka
pokój: 506
tel./fax: +48 56 611 49 29
e-mail: ewader@umk.pl
 
Wyjazdy studentów na studia:
mgr Marta Wiśniewska
pokój: 507
tel.: +48 56 611 47 88
fax: +48 56 611 22 46
e-mail: mawi@umk.pl; outgoing@erasmus.umk.pl

Przyjazdy studentów na studia:
mgr Małgorzata Grudzińska
pokój: 508
tel.: +48 56 611 49 28
fax: +48 56 611 22 46
e-mail: kania@umk.pl; incoming@erasmus.umk.pl

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki:
mgr Martyna Malec
pokój: 507
tel.: +48 56 611 47 88
fax: +48 56 611 22 46
e-mail: malec@umk.pl; placement@erasmus.umk.pl