INFORMACJE OGÓLNE
 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej. Aktualnie posiada podpisanych ponad 40 umów dwustronnych z 15 krajami, co łącznie daje około 100 miejsc na uczelniach zagranicznych dla studentów. Tym, którzy najlepiej opanują język obcy Wydział umożliwia odbycie części studiów (jeden lub dwa semestry) na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Erasmus. Studenci wyjeżdżający uzyskują stypendium programu Erasmus, które pokrywa część miesięcznych kosztów utrzymania na studiach za granicą. Uczelnie partnerskie znajdują się w takich miejscach jak: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy.

 

W związku z koniecznością zapewnienia studentom (tak wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym) kompleksowego wsparcia podczas wyjazdów zagranicznych w grudniu 2009 roku zostało utworzone Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy przy organizacji studiów i praktyk związanych z programem Erasmus. Biuro wspiera również różnorakie inicjatywy międzynarodowe, m.in: corocznie gości kilku wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy przyjeżdżają na Wydział z cyklem wykładów, seminariów czy warsztatów, organizuje takie wydarzenia jak International Week, podczas których studenci WNEiZ odbywają wspólne zajęcia oraz bawią się razem ze studentami i wykładowcami przyjeżdżającymi do Torunia z uczelni partnerskich.

 

 

KONTAKT

 

Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych                International Office of the Faculty
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania                                   of Economic Sciences and Management
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                                     Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

 

mgr Joanna Turkiewicz
Wydziałowy Koordynator Programów Międzynarodowych / Faculty Coordinator for International Programmes
- rekrutacja studentów na wyjazdy dotyczące studiów
- obsługa od strony merytorycznej studentów wyjeżdżających na studia
- obsługa od strony merytorycznej studentów i absolwentów wyjeżdżających na praktyki
pokój: 19
tel. +48 56 611 47 83
e-mail: international.econ@umk.pl
terminy dyżurów:
poniedziałek-piątek godz. 9:00-13:00


mgr Jolanta Karpińska
- obsługa od strony administracyjnej (USOS) studentów wyjeżdżających na studia
pokój: 43
tel.: +48 56 611 47 14
e-mail: jolanta@umk.pl
terminy dyżurów: poniedziałek - piątek godz. 09:00-12:00
 

mgr Milena Miszewska
- obsługa od strony administracyjnej (USOS) studentów przyjeżdżających na studia
pokój: 20
tel.: +48 56 611 46 14
e-mail: milenam@umk.pl
terminy dyżurów: poniedziałek - piątek godz. 09:00-12:00
 

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
- udzielanie zgody na mobilność pracowników
pok. 18
tel.: +48 56 611 4783
e-mail: aldona.glinska@umk.pl
terminy dyżurów: wtorek 11.00-13.00

 

dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
Koordynator Polsko-Francuskiego Programu Studiów Magisterskich - Tourism & Sport Management
pok. 35A
tel.: +48 56 611 48 89
e-mail: aga@econ.umk.pl
terminy dyżurów
 

dr Iwona Escher
Koordynator Polsko-Hiszpańskiego Programu Dwudyplomowych Studiów Licencjackich
pok. 41A
tel.: +48 56 611 46 31
e-mail: escher@umk.pl
terminy dyżurów