Business Administration: Informacje ogólne Business Administration: Informacje ogólne

Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich został powołany do życia w 2010 r. wspólnym wysiłkiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Angers. Studenci, którzy ukończą ten program uzyskują dwa dyplomy:

1. Dyplom UMK (Magister na kierunku Zarządzanie o specjalności Business Administration)

2. Dyplom Uniwersytetu w Angers (Master en Droit, Economie et Gestion, mention Management o specjalności International Human Resources Management lub International Management

 

Zajęcia w ramach Programu odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy rok studiów (2 semestry) ma miejsce w Toruniu, a studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Business Administration. Drugi rok (kolejne 2 semestry) odbywa się w Angers, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności International Management lub International Human Resources Management (specjalności do wyboru). Warunkiem uzyskania obu  dyplomów jest dla studentów WNEiZ przygotowanie pracy magisterskiej (zgodnie z zasadami obowiązującymi na WNEiZ) i złożenie egzaminu dyplomowego.

 

Wśród korzyści i zalet udziału w Programie wymienić należy:

  • Nabywanie szerszej wiedzy i umiejętności – słuchacze poza zdobywaniem uniwersalnych kompetencji w dyscyplinie zarządzania, mają możliwość zrozumienia specyfiki i uwarunkowań zarządzania w Polsce i we Francji.
  • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych – studenci tworzą jedną grupę, dzięki czemu, współpracując na zajęciach, mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej.
  • Doskonalenie umiejętności lingwistycznych – zajęcia odbywają się w języku angielskim, dodatkowo studenci przechodzą intensywne kursy języka uczelni partnerskiej (Polacy uczą się języka francuskiego, Francuzi uczą się języka polskiego).
  • Możliwość odbycia praktyk zawodowych we Francji.
  • Możliwość korzystania z bogatej infrastruktury i zaplecza akademickiego dzięki temu, że obie uczelnie to duże uniwersytety. 
  • Łatwość rozwiązywania wszelkich problemów organizacyjnych i formalnych dzięki bardzo bliskiej współpracy uczelni na różnych płaszczyznach i wzajemnemu zaufaniu.
  • Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń).

Rekrutację studentów do udziału w Programie każdy z uniwersytetów prowadzi we własnym zakresie. Z obu uczelni wytypowanych może zostać do 10 osób. Ze strony UMK udział w programie wziąć mogą wyłącznie studenci specjalności Business Administration. Rekrutacja do Programu odbywa się na początku pierwszego semestru. Jej podstawą jest rozmowa kwalifikacyjna. W doborze uczestników programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. Średnia ocen z pierwszego stopnia studiów – 50% udziału w ostatecznej ocenie.
  2. Poziom znajomości języka angielskiego – 40% udziału w ostatecznej ocenie.
  3. Poziom znajomości języka francuskiego – 10% udziału w ostatecznej ocenie.

 

Źródłem finansowania udziału studenta w Programie jest stypendium Programu Erasmus (dla tych, którzy jeszcze z niego nie korzystali). Istnieje również możliwość uzyskania stypendium rządu francuskiego lub stypendium Regionu Loary (jego warunkiem jest odbycie praktyki zawodowej w Regionie).

 

Koordynatorami Programu są:

ze strony polskiej – Aldona Glińska-Neweś; e-mail: ajka@econ.umk.pl

ze strony francuskiej  – Dominique Peyrat-Guillard e-mail: dominique.peyrat@univ-angers.fr

        – Catherine Deffains-Crapsky e-mail: deffains-crapsky@numericable.fr

 

Informacje o Universite d’Angers można znaleźć na stronach: http://www.univ-angers.fr/fr/index.html

http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-droit-economie-gestion.html