Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich - Tourism and Sport Management Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich - Tourism and Sport Management

Informacje ogólne

Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich został powołany do życia w 2010 r. wspólnym wysiłkiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Angers. Studenci, którzy ukończą ten program uzyskują dwa dyplomy:

 1. Dyplom UMK (Magister na kierunku Zarządzanie o specjalności Tourism and Sport Management)
 2. Dyplom Uniwersytetu w Angers

Zajęcia w ramach Programu odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy rok studiów (2 semestry) ma miejsce w Toruniu, a studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Tourism and Sport Management. Drugi rok (kolejne 2 semestry) odbywa się w Angers, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Zarządzanie Organizacjami Turystycznymi, Hotelarskimi, Restauracyjnymi i Rekreacyjnymi; Ścieżka Hospitality Management.

Warunkiem uzyskania obu dyplomów jest dla studentów WNEiZ przygotowanie pracy magisterskiej (zgodnie z zasadami obowiązującymi na WNEiZ) i złożenie egzaminu dyplomowego.

 

Wśród korzyści i zalet udziału w Programie wymienić należy:

 • Nabywanie szerszej wiedzy i umiejętności – słuchacze poza zdobywaniem uniwersalnych kompetencji w dyscyplinie zarządzania organizacjami turystycznymi, mają możliwość zrozumienia specyfiki i uwarunkowań rozwoju sektora turystycznego nie tylko w Polsce i Francji, ale także w kontekście globalnym.
 • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych – studenci tworzą jedną grupę, dzięki czemu, współpracując na zajęciach, mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej.
 • Doskonalenie umiejętności lingwistycznych – zajęcia odbywają się w języku angielskim, dodatkowo studenci przechodzą intensywne kursy języka uczelni partnerskiej (Polacy uczą się języka francuskiego, Francuzi uczą się języka polskiego).
 • Możliwość odbycia praktyk zawodowych we Francji.
 • Możliwość korzystania z bogatej infrastruktury i zaplecza akademickiego dzięki temu, że obie uczelnie to duże uniwersytety.
 • Łatwość rozwiązywania wszelkich problemów organizacyjnych i formalnych dzięki bardzo bliskiej współpracy uczelni na różnych płaszczyznach i wzajemnemu zaufaniu.
 • Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń).

Rekrutację studentów do udziału w Programie każdy z uniwersytetów prowadzi we własnym zakresie. Z obu uczelni wytypowanych może zostać do 10 osób. Ze strony UMK udział w programie wziąć mogą wyłącznie studenci specjalności Tourism and Sport Management. Rekrutacja do Programu odbywa się na początku pierwszego semestru. Jej podstawą jest rozmowa kwalifikacyjna. W doborze uczestników programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. Średnia ocen z pierwszego stopnia studiów – 50% udziału w ostatecznej ocenie.
 2. Poziom znajomości języka angielskiego – 40% udziału w ostatecznej ocenie.
 3. Poziom znajomości języka francuskiego – 10% udziału w ostatecznej ocenie.

Źródłem finansowania udziału studenta w Programie jest stypendium Programu Erasmus (dla tych, którzy jeszcze z niego nie korzystali). Istnieje również możliwość uzyskania stypendium rządu francuskiego lub stypendium Regionu Loary (jego warunkiem jest odbycie praktyki zawodowej w Regionie).

 

Koordynatorami Programu są:

ze strony polskiej – Agata Sudolska; e-mail: aga@econ.umk.pl

ze strony francuskiej – Marie-Christine Bonneau; e-mail: marie-christine.bonneau@univ-angers.fr

 

Informacje o Universite d’Angers można znaleźć na stronach: