Współpraca z biznesem Współpraca z biznesem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi współpracę instytucjonalną i merytoryczną z otoczeniem społeczno-gospodarczym stawiając sobie za cel rozwój potencjału intelektualnego i maksymalizację satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron:

 • Przedsiębiorców i Przedstawicieli Instytucji,  
 • Pracowników Wydziału,  
 • Studentów i Absolwentów.   

Kooperacja oparta jest o zasady społecznej odpowiedzialności, otwartość, ale przede wszystkim wzajemne korzyści i pozytywne relacje. Jej przedmiotem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników wspólnych badań oraz wymiana wiedzy na temat najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego oraz praktykami biznesu przy wsparciu kluczowych organizacji branżowych.

Merytoryczny nadzór nad współpracą sprawuje zespół pod kierunkiem Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy oraz Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu powołana z inicjatywy polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem  na wielu płaszczyznach.

W ramach współpracy instytucjonalnej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oferuje wsparcie inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie:

 1. Dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów WNEiZ UMK, poprzez:
  • organizację  praktyk i staży studenckich,
  • współpracę z wiodącymi studenckimi kołami naukowymi,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z UMK.
 2. Współtworzenia i opiniowania oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Organizacji tematycznych seminariów magisterskich.
 4. Poszukiwania partnerów naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych i NCBiR.
 5. Organizacji szkoleń i warsztatów,  śniadań biznesowych , konferencji, spotkań  tematycznych,  branżowych spotkań networkingowych.
 6. Promocji dobrych praktyk biznesowych, organizacji kampanii wizerunkowych i włączania przedsiębiorców w prowadzone na Wydziale zajęcia.

Główne płaszczyzny współpracy merytorycznej to: wspólne projekty badawcze, programy edukacyjne o charakterze biznesowym, ekspertyzy i opinie. Szczegółowa oferta WNEiZ UMK obejmuje konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) oraz biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe).