Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu: Informacje ogólne Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu: Informacje ogólne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 4763

 

Kierownik Katedry: dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK

Główne kierunki badań:

 • relacje B2B i ich interpersonalny komponent,

 • relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych,

 • organizacyjne zachowania obywatelskie i zachowania kontrproduktywne,

 • zarządzanie międzykulturowe,

 • kultura organizacyjna

 • zarządzanie marketingowe,

 • marketing zrównoważony,

 • badania marketingowe,

 • strategie marketingowe,

 • marketing firm sektora usługowego,

 • komunikacja marketingowa,

 • zachowania nabywców,

 • handel wewnętrzny i zagraniczny.