Katedra Logistyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13A, tel.: 56 611 4727


Kierownik Katedry: Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK

Główne kierunki badań:

  • Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju logistyki.
    Zakres atomizacji i kontaminacji logistyki z innymi dziedzinami wiedzy i teoriami. Wpływ logistyki na kształtowanie współczesnego porządku społeczno – gospodarczego.
  • Mikrologistyka. Metody, techniki i narzędzia zarządzania systemami i procesami logistycznymi w organizacjach.
  • Logistyczna obsługa sieci dostaw.
  • Rozwój metod i technik ilościowych w logistyce.

Kontakt:
e-mail: logistyka@umk.pl