kontakt kontakt

ADRES:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń
Portiernia: +48 56 611 4600
Dziekanat – studia stacjonarne: +48 56 611 4614; +48 56 611 4894
Dziekanat – studia niestacjonarne: +48 56 611 4766; +48 56 611 4471

 

Informacja o numerach telefonicznych Uniwersytetu: +48 56 611 4010


WŁADZE WYDZIAŁU
Zobacz informacje kontaktowe

ADMINISTRATOR SERWISU INTERNETOWEGO WNEiZ
dr hab. Witold Orzeszko
E-mail: witold.orzeszko@umk.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Krystyna Zawadzka
tel.: +48 56 611 4608,
E-mail: krystyna@umk.pl

Z-CA KIEROWNIKA DZIEKANATU
mgr Barbara Polaszek
tel.: +48 56 611 4627,
E-mail: barbara.polaszek@umk.pl

SEKRETARIAT PRODZIEKANA DS. STUDENTÓW
mgr Beata Kozłowska
tel.: +48 56 611 4640
E-mail: bekoz@umk.pl

STUDIA DOKTORANCKIE

mgr Marta Rybińska
tel.: + 48 56 611 4609,
E-mail: martula@umk.pl

BIBLIOTEKA WNEiZ
kierownik mgr Tomasz Rybiński
tel.: +48 56 611 4782,
E-mail: tryb@umk.pl

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
mgr Tadeusz Liczmański
tel.: +48 56 611 4605,
E-mail: tliczma@umk.pl