Kontakt Kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa
pok. 237
e-mail: marlenac@umk.pl
terminy dyżurów: środa 12.00-13.00

 

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

  • Dr Katarzyna Liczmańska  - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
  • Dr Dawid Szostek - Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
  • Dr Katarzyna Goldmann – Katedra Rachunkowości
  • Dr Michał Pietrzak - Katedra Ekonometrii i Statystyki
  • Dr Aranka Ignasiak-Szulc – Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
  • Dr Wojciech Zalewski – Katedra Logistyki
  • Dr Kamil Zawadzki - Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy