Współpraca z biznesem Współpraca z biznesem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi współpracę instytucjonalną i merytoryczną z otoczeniem społeczno-gospodarczym stawiając sobie za cel rozwój potencjału intelektualnego i maksymalizację satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron:

 • Przedsiębiorców i Przedstawicieli Instytucji,  
 • Pracowników Wydziału,  
 • Studentów i Absolwentów.   

Kooperacja oparta jest o zasady społecznej odpowiedzialności, otwartość, ale przede wszystkim wzajemne korzyści i pozytywne relacje. Jej przedmiotem jest prowadzenie i komercjalizacja wyników wspólnych badań oraz wymiana wiedzy na temat najnowszych osiągnięć teorii i rozwiązań praktycznych pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego oraz praktykami biznesu przy wsparciu kluczowych organizacji branżowych.

Merytoryczny nadzór nad współpracą sprawuje zespół pod kierunkiem Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy oraz Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu powołana z inicjatywy polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem  na wielu płaszczyznach.

W ramach współpracy instytucjonalnej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oferuje wsparcie inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie:

 1. Dotarcia do najlepszych studentów i absolwentów WNEiZ UMK, poprzez:
  • organizację  praktyk i staży studenckich,
  • współpracę z wiodącymi studenckimi kołami naukowymi,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z UMK.
 2. Współtworzenia i opiniowania oferty edukacyjnej Wydziału.
 3. Organizacji tematycznych seminariów magisterskich.
 4. Poszukiwania partnerów naukowych do projektów finansowanych ze środków unijnych i NCBiR.
 5. Organizacji szkoleń i warsztatów,  śniadań biznesowych, konferencji, spotkań tematycznych,  branżowych spotkań networkingowych.
 6. Promocji dobrych praktyk biznesowych, organizacji kampanii wizerunkowych i włączania przedsiębiorców w prowadzone na Wydziale zajęcia.

Główne płaszczyzny współpracy merytorycznej to: wspólne projekty badawcze, programy edukacyjne o charakterze biznesowym, ekspertyzy i opinie. Szczegółowa oferta WNEiZ UMK obejmuje konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) oraz biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe).

Oferta komercyjna wydziału Oferta komercyjna wydziału

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

 1. Konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) w zakresie:
  1. Badań i analiz strategicznych i operacyjnych, np.:
   • badania rynku i marketingowe o charakterze ilościowym i jakościowym,
   • diagnozowanie sytuacji finansowej podmiotów oraz benchmark branżowy.
   • pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników,
   • pomiar satysfakcji i lojalności klientów,
   • analiza potrzeb personalnych organizacji oraz sytuacji na rynku pracy,
   • wycena przedsiębiorstw,
   • analizy i wsparcie współpracy gospodarczej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Oceny funkcjonowania i doskonalenie rozwiązań biznesowych, np.:
   • wielowymiarowe audyty biznesowe oraz audyty projektów i programów,
   • ocena efektywności i doskonalenie modeli biznesowych.
   • ocena poprawności przyjętych rozwiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych w rachunkowości, poprawności cen stosowanych w przetargach, prawidłowości inwentaryzacji, opracowywanie polityk rachunkowości,
   • ocena systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
   • ocena skuteczności metod zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami, siecią dystrybucji.
  3. Opracowywania dokumentacji, procedur i standardów działania, np.:
   • strategie budowania marek i ich wyceny,
   • biznes plany, strategie rozwoju organizacji¸ eksportu, plany marketingowe, programy restrukturyzacji,
   • mapowanie, dokumentowanie i opomiarowanie procesów biznesowych,
   • opracowanie wniosków o finansowanie zewnętrzne (np. z UE).
   • systemy premiowania, efektywności szkoleń,
  4. Wsparcia budowy systemów informacyjnych:
   • wdrażanie narzędzi Business Inteligence do pomiaru dokonań, raportowania i optymalizacji procesów,
   • wyszukiwanie informacji rynkowej w dostępnych źródłach wtórnych.
     
 2. Biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe), m. in.:
  • biznes controlling,
  • zarządzanie projektami, ryzykiem, jakością ,
  • negocjacje, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
  • marketing i wykorzystanie nowych mediów.
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Usługi świadczone są przez pracowników Wydziału lub pod ich nadzorem merytorycznym oraz przez siedem spółek spin-off działających na Wydziale. Wiele lat doświadczeń, zaangażowania naukowego, znajomości najlepszych praktyk oraz elastyczność pozwala nam zapewnić wsparcie  w budowaniu dla biznesu spersonalizowanych rozwiązań. Posiadamy poparte referencjami doświadczenie we współpracy z jednostkami w różnych branżach, zarówno administracji publicznej, produkcji, dystrybucji, usługach.

Kontakt Kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa,

pok. 237
e-mail: marlenac@umk.pl
terminy dyżurów: środa 12.00-13.00

 

Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

 • Dr Katarzyna Liczmańska  - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Dr Dawid Szostek - Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
 • Dr Katarzyna Goldmann – Katedra Rachunkowości
 • Dr Michał Pietrzak - Katedra Ekonometrii i Statystyki
 • Dr Aranka Ignasiak-Szulc – Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
 • Dr Wojciech Zalewski – Katedra Logistyki
 • Dr Kamil Zawadzki - Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu WNEiZ Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu WNEiZ

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozwija współpracę z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach porwadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie praktyki.

Radę tworzy zespół wybitnych praktyków - przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

 

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku zarządzanie:

 1. Igor Pawłowski – Prezes Zarządu Budlex Sp. z o.o.
 2. Wojciech Sobieszak - Prezes Zarządu Carreal Partners Poland „Toruń-Pacific” Sp. z o.o.
 3. Adam Sowa - Właściciel cukierni Sowa Sp. j.
 4. Janusz Niedźwiecki - Prezes APATOR S.A.
 5. Jerzy Bańkowski – Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Toruniu
 6. Stanisław Rakowicz – Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu
 7. Adam Marszałek - Prezes Wydawnictwa A. Marszałek Sp. z o.o.
 8. Jolanta Polkowska – Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o.
 9. Jacek Goska – Dyrektor Generalny SPX Floow Technology Poland Sp. z o. o.
 10. Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 11. Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 12. Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 13. Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 14. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 15. Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku ekonomia:

 1. Andrzej Szostak – Prezes Zarządu Apator S.A.
 2. Grzegorz Jaglarski – Członek Zarządu MCX Sp. z o.o.
 3. Dariusz Łyjak – Dyrektor Generalny Orion Electric Sp. z o.o.
 4. Witalis Korecki – Pełnomocnik Zarządu Sharp Manufacturing Sp. z o.o.
 5. Mirosław Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu Soda Polska Ciech Sp. z o.o.
 6. Ewa Rybińska – Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 7. Jacek Roszyk – Prezes Zarządu Żabka Polska S.A.
 8. Wojciech Daniel – Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 9. Anna Raczyńska – Zastępca Redaktora Naczelnego „EDUKACJA I DIALOG”
 10.  Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu KarStanS Sp. z o.o.
 11.  Marek Jan Wiśniewski – LASERSTAR Sp. z o.o.;
 12.  Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 13.  Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 14.  Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 15.  Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 16.  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 17.  Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku finanse i rachunkowość:

 1. Artur Szymoniak – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Usług Żabka Sp. z o.o.
 2. Agnieszka Głowacka – Erbud S.A.
 3. Marian Bartosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marbud Sp. z o.o.
 4. Artur Owczarek – Prezes Zarządu MCX Systems Sp. z o.o.
 5. Jerzy Czechowicz – Dyrektor Finansowy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 6. Sławomir Brzezicki – Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o.
 7. Marek Kaliszek – Prezes Zarządu Mentor S.A.
 8. Kazimierz Herba – Przewodniczący Rady Nadzorczej Neuca S.A.
 9. Piotr Sucharski – Prezes Zarządu Neuca S.A.
 10.  Tadeusz Pająk – Członek Zarządu Nova Trading S.A.
 11.  Przemysław Dzionek – BSI Group Polska Sp. z o.o.
 12.  Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu
 13.  Agnieszka Kręciszewska – SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.
 14.  Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 15.  Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 16.  Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 17.  Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 18.  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 19.  Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

Praktyki studenckie Praktyki studenckie

Program praktyk zawodowych

Dobrze zorganizowany Program Praktyk Zawodowych, od wielu lat działający na naszym Wydziale, otworzył drzwi do kariery szerokiemu gronu studentów, którzy dziś doskonale funkcjonują w kręgach biznesowych. W jego ramach studenci korzystają z licznej oferty firm pozyskanych do współpracy, a także są stymulowani do indywidualnej aktywności w poszukiwaniu przedsiębiorstw umożliwiających odbycie praktyk.

Naszym celem w obszarze współpracy z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji, zarówno przedsiębiorstw, jak i studentów odbywających praktyki.

Programy Programy

Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Realizowany przez nas projekt powstał w odpowiedzi na niedostatecznie wykorzystany potencjał, tkwiący we współdziałaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu oraz w wyniku rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z trzema przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego, przy czym dwa z nich w 2010 roku zakwalifikowane zostały do indeksu Respect Index.

www.csr.umk.pl

 

Biuro Karier UMK

Biuro Karier UMK zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom UMK w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

www.biurokarier.umk.pl