KATEDRA EKONOMII: Oferta KATEDRA EKONOMII: Oferta

Wykłady, ekspertyzy i naukowe opracowania z poniższych dziedzin:

 • koniunktura i cykle koniunkturalne gospodarki rynkowej,
 • stabilizowanie polskiej gospodarki,
 • zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce (w tym procesy prywatyzacyjne i konflikty w procesach prywatyzacyjnych),
 • szara strefa w Polsce,
 • zmiany instytucjonalne na rynku pracy,
 • zagadnienia ładu gospodarczego,
 • koszty transakcyjne ekorozwoju,
 • projakościowe wartościowanie pracy,
 • teoria firmy,
 • teoria wzrostu gospodarczego,
 • teoretyczne aspekty racjonalności gospodarowania,
 • studia z historii myśli ekonomicznej.