Oferta komercyjna wydziału Oferta komercyjna wydziału

Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

 1. Konsultingowe usługi eksperckie (badania, analizy, ekspertyzy, opinie) w zakresie:
  1. Badań i analiz strategicznych i operacyjnych, np.:
   • badania rynku i marketingowe o charakterze ilościowym i jakościowym,
   • diagnozowanie sytuacji finansowej podmiotów oraz benchmark branżowy.
   • pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników,
   • pomiar satysfakcji i lojalności klientów,
   • analiza potrzeb personalnych organizacji oraz sytuacji na rynku pracy,
   • wycena przedsiębiorstw,
   • analizy i wsparcie współpracy gospodarczej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Oceny funkcjonowania i doskonalenie rozwiązań biznesowych, np.:
   • wielowymiarowe audyty biznesowe oraz audyty projektów i programów,
   • ocena efektywności i doskonalenie modeli biznesowych.
   • ocena poprawności przyjętych rozwiązań ewidencyjnych i sprawozdawczych w rachunkowości, poprawności cen stosowanych w przetargach, prawidłowości inwentaryzacji, opracowywanie polityk rachunkowości,
   • ocena systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
   • ocena skuteczności metod zarządzania łańcuchem dostaw, zapasami, siecią dystrybucji.
  3. Opracowywania dokumentacji, procedur i standardów działania, np.:
   • strategie budowania marek i ich wyceny,
   • biznes plany, strategie rozwoju organizacji¸ eksportu, plany marketingowe, programy restrukturyzacji,
   • mapowanie, dokumentowanie i opomiarowanie procesów biznesowych,
   • opracowanie wniosków o finansowanie zewnętrzne (np. z UE).
   • systemy premiowania, efektywności szkoleń,
  4. Wsparcia budowy systemów informacyjnych:
   • wdrażanie narzędzi Business Inteligence do pomiaru dokonań, raportowania i optymalizacji procesów,
   • wyszukiwanie informacji rynkowej w dostępnych źródłach wtórnych.
     
 2. Biznesowe usługi edukacyjne (studia podyplomowe z partnerami merytorycznymi, szkolenia i spersonalizowane programy rozwojowe), m. in.:
  • biznes controlling,
  • zarządzanie projektami, ryzykiem, jakością ,
  • negocjacje, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
  • marketing i wykorzystanie nowych mediów.
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Usługi świadczone są przez pracowników Wydziału lub pod ich nadzorem merytorycznym oraz przez siedem spółek spin-off działających na Wydziale. Wiele lat doświadczeń, zaangażowania naukowego, znajomości najlepszych praktyk oraz elastyczność pozwala nam zapewnić wsparcie  w budowaniu dla biznesu spersonalizowanych rozwiązań. Posiadamy poparte referencjami doświadczenie we współpracy z jednostkami w różnych branżach, zarówno administracji publicznej, produkcji, dystrybucji, usługach.