Katedra Rachunkowości Finansowej Katedra Rachunkowości Finansowej

 

Katedra Rachunkowości Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Sławomir Sojak

Kontakt:
dr Tomasz Zimnicki
zimnicki@umk.pl