dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK - Kierownik Katedry
p. 237A, tel.: 56 611 4727
strona WWW: www.econ.umk.pl/rafal-haffer
e-mail: rafalh@umk.pl
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • realizacja procesu samooceny w oparciu o modele doskonałości biznesowej,
 • wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania przedsiębiorstw,
 • metodyki doskonalenia procesów biznesowych: Lean, Six Sigma, BPR i in.,
 • doskonalenie procesów logistycznych,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw – strategie i modele biznesowe oparte na łańcuchach dostaw,
 • pomiar wyników działalności przedsiębiorstw, w tym postaw klientów i pracowników,
 • budowanie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne – wdrażanie strategii w oparciu o BSC,
 • zarządzanie pozytywnym potencjałem organizacji.

dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK
p. 241, tel.: 56 611 4611
e-mail: Joanna.Bruzda@umk.pl
strona WWW: www.umk.pl/~bruzdaj
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • rozwój narzędzi prognozowania w logistyce przedsiębiorstw,
 • analiza ryzyka i planowanie w łańcuchach dostaw,
 • zastosowania metod optymalizacji w logistyce,
 • analiza graniczna i ocena efektywności,
 • badania koniunktury ogólnogospodarczej i branżowej,
 • zastosowania metod regresji odpornej.

dr Leszek Reszka
p. 239
e-mail: leszek.reszka@univ.gda.pl
strona WWW: http://logistyka.univ.gda.pl/reszka
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • metody ilościowe w logistyce,
 • prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja procesów logistycznych,
 • pomiar kosztów wsparcia logistycznego,
 • pomiar niezawodności systemów wsparcia logistycznego,
 • pomiar ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce,
 • dydaktyka logistyki.

dr inż. Wojciech Zalewski
p. 239
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • efektywność  w transporcie drogowym,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami transportu drogowego,
 • stosowanie rachunku kosztów działań w transporcie i logistyce,
 • wspomaganie systemów transportowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • telematyka transportu,
 • systemy informatyczne w transporcie i logistyce,
 • optymalizacja procesów transportowych.

mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska
p. 239
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • usługi logistyczne, spedycja, outsourcing, 3PL, 4PL,
 • transport, polityka transportowa UE,
 • strategie zrównoważonego rozwoju,
 • funkcjonowanie transportu wodnego i żeglugi śródlądowej,
 • logistyczna obsługa klienta,
 • konkurencyjność w logistyce,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

mgr Michał Oleszczak
p. 225
e-mail: mol@umk.pl
konsultacje i więcej informacji

Zainteresowania naukowe:

 • logistyka informacji,
 • metody optymalizacji procesów logistycznych,
 • prognozowanie w logistyce przedsiębiorstwa,
 • analiza finansowa łańcucha dostaw,
 • controlling procesów logistycznych,
 • logistyczna obsługa klienta.