Procedury WNEiZ - Pracownicy Procedury WNEiZ - Pracownicy

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Drygalska (barbara.drygalska@umk.pl)
 

Nauczyciele akademiccy


Stosunek pracy (nawiązanie, rozwiązanie)

Wynagrodzenie

Tytuły i stopnie naukowe

Nagrody

Urlopy

Medale i odznaczenia

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi


Stosunek pracy (nawiązanie, rozwiązanie)

Wynagrodzenie

Nagrody

Urlopy

Medale i odznaczenia

Przepisy prawne wydawane przez UMK

Biuletyn Informacji Prawnych:

  • Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu;
  • Uchwały Stanowiska Senatu UMK;
  • Zarządzenia, Komunikaty, Pisma Okólne, Obwieszczenia JM Rektora;
  • Zarządzenia, Komunikaty Kanclerza

Administracja w UMK


Regulamin  Organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Działy w administracji centralnej UMK - skład osobowy i ramowe  zakresy zadań

 

Świadczenia socjalne w UMK


Zarządzenie Rektora UMK w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie