KATEDRA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH: Pracownicy KATEDRA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH: Pracownicy

prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski - Kierownik Katedry
p. 103, tel.: 56 611 4603
e-mail: kosie@umk.pl

 

dr Mariusz Czupich
p. 135, tel.: 56 611 4604
e-mail: czupich@umk.pl

 

dr Aranka Ignasiak-Szulc
p. 103a, tel.: 56 611 4626
e-mail: aranka@umk.pl

 

dr Maria Kola-Bezka
p. 103a, tel.: 56 611 4626
e-mail: mkola@umk.pl

 

dr hab. Jerzy Naworski, prof. UMK
p. 135, tel.: 56 611 4904