dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK - Kierownik Katedry
p. 203, tel.: 56 611 4768
e-mail: wkaras@econ.uni.torun.pl

 

prof. dr hab. Ewa Siemińska
p. 204, tel.: 56 611 4633
e-mail: ewahsiem@econ.umk.pl

 

dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK
p. 205, tel.: 56 611 4633
e-mail: mjaworek@umk.pl

 

dr Leszek Czaplewski
p. 201, tel.: 56 611 4898
e-mail: czaplews@umk.pl

 

dr inż. Małgorzata Krajewska
p. 201, tel.: 56 611 4898
e-mail: gosiak@econ.umk.pl

 

dr Marcin Kuzel
p. 202, tel.: 56 611 4898
e-mail: mkuzel@umk.pl

 

dr Małgorzata Szałucka
p. 201, tel.: 56 611 4898
e-mail: m.szalucka@umk.pl

 

mgr Magdalena Kuczmarska
p. 201, tel.: 56 611 4898
e-mail: mkuczmarska@umk.pl