Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu: Pracownicy Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu: Pracownicy

Pracownicy Katedry:

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK - Kierownik Katedry
p. 39A, tel.: 56 611 4763
e-mail: aldona.glinska@umk.pl

 

dr hab. Justyna Łapińska
p. 3A, tel.: 56 611 4882
e-mail: justlap@umk.pl

  

dr Iwona Escher
p. 41A, tel.: 56 611 4631
e-mail: escher@umk.pl
strona www: iwona.escher.wneiz.umk.pl

 

dr Joanna Petrykowska
p. 40A, tel.: 56 611 4888
e-mail: petryko@umk.pl
 

 

dr Dawid Szostek
p. 2A, tel.: 56 611 4881
e-maill: dawidsz@umk.pl

 

mgr Paweł Brzustewicz
p. 1A, tel.: 56 611 4880
e-mail: pbrzustewicz@umk.pl

 

Poprzedni Kierownik Katedry - prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk

w roku akademickim 2016/2017 realizuje zajęcia na studiach doktorankich
p. 1A, tel.: 56 611 4880
e-mail: kat.mark@umk.pl