Skrzynka uwag Skrzynka uwag

Wszelkie uwagi i komentarze proszę kierować na adres Wydziałowego Koordynatora Jakości: agata.sudolska@umk.pl