SME Internationalisation Exchange (SIE) SME Internationalisation Exchange (SIE)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie porozumienia zawartego z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, przystąpił do współpracy w realizacji międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE), którego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wspierania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Projekt SME Internationalisation Exchange prowadzony jest przez konsorcjum siedmiu instytucji z różnych krajów europejskich, którym przewodzi Kent County Council – ośrodek władzy regionalnej hrabstwa Kent w Wielkiej Brytanii. Regionalnym partnerem projektu w Polsce jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Projekt jest współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa, a jego realizacja zaplanowana została na okres od kwietnia 2016 roku do marca 2021 roku.

Zasadniczym przedmiotem porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego jest współpraca w zakresie oceny i doskonalenia polityki wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz dokonanie ulepszeń polityki w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Z ramienia Uniwersytetu udział w realizacji porozumienia biorą pracownicy Katedry inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Więcej na temat projektu:

http://www.interregeurope.eu/sie/

http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/internacjonalizacja-msp/