Procedury WNEiZ - Sprawy administracyjno-gospodarcze Procedury WNEiZ - Sprawy administracyjno-gospodarcze

Osoba do kontaktu: mgr Tadeusz Liczmański (tliczma@econ.umk.pl)


BHP

Usługi i dostawy

Promocja i reklama

Wysyłanie i odbiór korespondencji

Zasady finansowania i rozliczania konferencji

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na WNEiZ

  • Zarządzenie Rektora nr 153 z dnia 19 listopada 2015 r w sprawie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim w załączniku poniżej.

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Rektora nr 153 w sprawie wysokości opłat za najem