Procedury WNEiZ - Studia i studenci Procedury WNEiZ - Studia i studenci

Osoba do kontaktu: mgr Beata Kozłowska (bekoz@umk.pl)
 

Oferta edukacyjna / Kandydaci / Rekrutacja

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia

Akty prawne

Przydatne informacje /harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty, limity przyjęć, opłata rekrutacyjna, efekty kształcenia

Informacje dla osób przyjętych (podstawą przyjęcia jest złożenie dokumentów) na studia niestacjonarne

Informacje dla osób przyjętych  na studia doktoranckie

 

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/17

Organizacja roku akademickiego 2017/18

 

Studenci

Informacje dla I roku

Regulaminy

Samorząd

Plany zajęć

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Zajęcia z języków obcych

Zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci niepełnosprawni

Dyżury pracowników

Stypendia, pomoc materialna

Praktyki

Kredyty studenckie

Ubezpieczenia studentów

Opłaty za studia

Mobilność

Szkolenie BHP

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów doktoranckich

Biuro Karier

Domy studenckie

Koła naukowe oraz organizacje studenckie

Usługi informatyczne

Opieka medyczna