Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Zobacz także:


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych WNEiZ, otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.