Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia” Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”

 

I. Informacje ogólne

 

Charakterystyka studiów: Celem studiów jest upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz propagowanie i upowszechnianie dobrych praktyk opartych na przestrzeganiu zasad etycznego i odpowiedzialnego biznesu służących budowaniu/ doskonaleniu potencjału kompetencyjnego kadry zarządczej w obszarze służby zdrowia. Absolwenci poznają również uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek służby zdrowia oraz wykonywania zawodów medycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych będą przygotowani do podejmowania pracy na  wyższych stanowiskach menedżerskich  w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w obszarze zarządzania, jak również instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnym .

Program studiów realizowany jest w czterech modułach tematycznych: ekonomiczno- menedżerskim, prawnym, finansowym i praktycznym. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

 

Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

 

Czas trwania: dwa semestry

 

Program studiów podyplomowych: program studiów.pdf

 

Plan studiów podyplomowych: plan studiów.pdf

 

Kierownik studiów: dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UMK

 

Koszt studiów: 4299 PLN (1 semestr – 2199 PLN, 2 semestr – 2100 PLN)

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu w piątki w godz. 16.00-19.15 i w soboty w godz. 8.00-14.45.

 

II. Rekrutacja

 

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

 

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci szkół wyższych,  zwłaszcza kierunków medycznych, w tym przede wszystkim osoby przygotowujące się/ pełniące   funkcje zarządcze  w podmiotach leczniczych pragnące budować/ doskonalić umiejętności menedżerskie.

 

Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Termin i miejsce składania dokumentów: od 10.05.2017 do 10.10.2017. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, pok. 42

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopia dowodu osobistego

 

III. Kontakt

 

Mgr Renata Talacha

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, 

Tel. 56 611 4615, chare@umk.pl