Procedury WNEiZ - Wsparcie informatyczne Procedury WNEiZ - Wsparcie informatyczne

Osoby do kontaktu: dr Barbara Jaskólska (bj@umk.pl), dr hab. Witold Orzeszko (witold.orzeszko@umk.pl)


Usługi informatyczne dla pracowników

Usługi informatyczne dla studentów i doktorantów

Przydatne linki