Wyjazdy na studia Wyjazdy na studia

Procedura rekrutacyjna:

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny po zalogowaniu)

2. Wydrukowany i podpisany formularz przynieś do pokoju 19 na WNEiZ - do 13 marca (lub 10 listopada w rekrutacji dodatkowej) 

3. W maju przed planowanym wyjazdem dostarcz także do pokoju 19 na WNEiZ:

a) Learning Agreement

b) Aneks do LA (dla osób wyjeżdżających na III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia)

c) Podanie o zgodę na wyjazd na studia

 

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:

  • termin podstawowy: od 1 lutego do 13 marca 2017 r. 
    W rekrutacji w terminie podstawowym ("rekrutacja wiosenna") nie mogą brać udziału studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz ostatniego roku studiów magisterskich.
  • dodatkowy termin rekrutacji: od 10 października do 10 listopada 2017 r. - dla studentów, którzy będą aplikować o wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018. Udział w rekrutacji "jesiennej" mogą brać studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) lub III stopnia (doktoranckie) w październiku 2017 r. oraz pozostali studenci kwalifikujący się na wyjazd w roku 2017/2018, którzy nie wzięli udziału w rekrutacji wiosennej. 
    Wyjazd na I roku studiów II stopnia nie jest możliwy w semestrze zimowym.
     

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia w roku 2017/2018 określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+:

I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
II grupa - 450 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
III grupa - 350 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies.  Więcej informacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej o zajęciach i pobycie zagranicą możesz sprawdzić opinie studentów, którzy wyjechali w ramach programu wymiany do tej pory.

 

Masz pytania - napisz maila do Joanny Turkiewicz - Wydziałowego Koordynatora Porgramów Międzynarodowych (international@econ.umk.pl) lub przyjdź do pokoju 19 na WNEiZ.

Więcej informacji na temat wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ dostępne na stronie http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/

Zasady odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+