Wytyczne i dokumenty do pobrania Wytyczne i dokumenty do pobrania

Wytyczne do praktyk studenckich:

(dotyczą studentów pierwszego stopnia studiów)

 

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

Pliki do pobrania:
Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na WNEiZ
Ramowy program praktyk na WNEiZ

Dokumenty do pobrania:

  • zaświadczenia o odbyciu praktyk - właściwe dla danego kierunku studiów karty oceny studenckiej praktyki zawodowej:

Pliki do pobrania:
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Zarządzanie
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Ekonomia
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_FiR
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Menedżersko-finansowy
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Komunikacja i psychologia w biznesie

  • wniosek o zaliczenie praktyk, mający zastosowanie w przypadku, gdy podstawą zaliczenia praktyki jest zatrudnienie lub prowadzona działalność gospodarcza lub podjęta inna forma działalności wewnątrzuniwersyteckiej bądź pozauniwersyteckiej:

Pliki do pobrania:
Wniosek o zaliczenie praktyk

  • wzory druków skierowania na praktyki i umowy o współpracę:

Pliki do pobrania:
Wzór druku umowy o współpracę
Wzór druku skierowania na praktyki